Скарга на незаконні дії працівника поліції

Скарга на зупинку водія без причини

До:Начальника ______________________________

Адреса: __________________________________

 

Від:ПІБ _____________________________________

Адреса  _________________________________

Тел.______________________________________

 

СКАРГА

на незаконні дії працівника поліції

 

Я, ____________________, повідомляю, що «___» _____________ 2020 року приблизно о _____ год, їхавши по вул. _______________________ (місце зупинки) мене зупинили працівник (-и) поліції (ПІБ поліцейського (-их)). Жодного пояснення щодо причини зупинки та доказів порушення норм ПДР у відповідності до ст.35 ЗУ «Про Національну поліцію» мені не надали.

Звертаю Вашу увагу, що ч.1 ст. 35 ЗУ «Про Національну поліцію» надає вичерпний список підстав для зупинки, отже поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі:

1) якщо водій порушив Правила дорожнього руху;

2) якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;

3) якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;

4) якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;

5) якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

6) якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративніправопорушеннячиматеріалівдорожньо-транспортнихпригод;

7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;

8) якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засоб і створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

9) порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;

10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту.

Жодного з вищезазначених пунктів поліцейські мені не вказали, тому не зрозуміло, яка насправді була причина для зупинки.

Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про Національну поліцію» поліцейський зобов’язаний:неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;

Згідно із ст. ст. 1,3  ЗУ «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» службова дисципліна – дотримання поліцейським Конституції і законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Національної поліції України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Присяги поліцейського, наказів керівників.

Службова дисципліна, крім основних обов’язків поліцейського, визначених статтею 18 Закону України “Про Національну поліцію”, зобов’язує поліцейського знати закони, інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження поліції, а також свої посадові (функціональні) обов’язки.

Ст. 11ЗУ «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» встановлює відповідальність поліцейського, а саме зазначає, у разі порушення службової дисципліни поліцейські незалежно від займаної посади та спеціального звання несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.

В моєму випадку, працівник(-и) поліції (ПІБ поліцейського (их)) незаконно зупинив (-ли) ТЗ без обґрунтування та посилання на норму чинного законодавства, а саме на пункт ч.1 ст. 35 ЗУ «Про Національну поліцію», де міститься вичерпний список підстав для зупинки ТЗ поліцейським.

Тому, дана дія працівника поліції розцінюється відповідно до ст.12 ЗУ «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» як дисциплінарний проступок.

Ст. 13 ЗУ «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» вказує, що дисциплінарне стягнення є засобом підтримання службової дисципліни, що застосовується за вчинення дисциплінарного проступку з метою виховання поліцейського, який його вчинив, для безумовного дотримання службової дисципліни, а також з метою запобігання вчиненню нових дисциплінарних проступків.

Відповідно до ч.1, 4 ст. 14 ЗУ «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» службове розслідування – це діяльність із збирання, перевірки та оцінки матеріалів і відомостей про дисциплінарний проступок поліцейського.

Підставою для призначення службового розслідування є заяви, скарги та повідомлення громадян, посадових осіб, інших поліцейських, засобів масової інформації (далі – повідомлення), рапорти про вчинення порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку, або безпосереднє виявлення ознак такого проступку посадовою особою поліції, за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку.

Звертаю увагу, що відповідно до ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. А також, відповідно до ст. 18 Закону про мою можливість брати участь у перевірці поданої заяви та знайомитися з матеріалами такої перевірки.

Керуючись вищезазначеним, ст. 35 ЗУ «Про Національну поліцію», ст.ст.ст. 12,13, 14 ЗУ «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України»,ст. ст. 7, 18 «Про звернення громадян»,

 

ПРОШУ:

  1. Провести службове розслідування щодо працівника(-ів) поліції (ПІБ) з метою своєчасного, повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин вчинення поліцейським дисциплінарного проступку та притягти до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.
  2. На час проведення службового розслідування відсторонити працівника (-ів) поліції (ПІБ), відносно якого (яких) проводиться розслідування від виконання ним(-и) службових обов’язків.
  3. Розглянути скаргу та прийняти рішення у термін, встановлений ст. 20 ЗУ «Про звернення громадян».
  4. Прошу проінформувати мене письмово про прийняте рішення негайно після його прийняття, а у випадку подовження строку розгляду – повідомити про це. Інформацію щодо розгляду даної скарги прошу надіслати поштою на адресу:___________________ (індекс, Ваша адреса, номер телефону)

 

Додатки:

  1. За наявності відео, що підтверджує викладені обставини в скарзі.

 

 

«___»  ________________  2020 року                                 Підпис___________   ПІБ

 

Завантажити безкоштовно Скаргу на незаконні дії працівника поліції в word

Добавити коментар

Your email address will not be published.