Виплати військовим після звільнення

Виплати військовослужбовцю після звільнення зі служби

В Україні військові отримують одноразові доплати в розмірах від 30 000 до 100 000 гривень під час воєнного стану. Проте законодавство передбачає, що вони мають право на одноразові виплати під час звільнення з військової служби в залежності від строку служби, виду служби та звання.

Українським військовим надаються соціальні гарантії, включаючи право на одноразові виплати в окремих випадках та обставинах. Під час звільнення з військової служби, військовослужбовці мають право на отримання різних видів виплат від держави.

Виплати військовим після звільнення включають такі види:

 • Грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;
 • Одноразова грошова допомога;
 • Одноразова грошова допомога для мобілізованих;
 • Грошова компенсація за невикористану відпустку;
 • Грошова допомога для оздоровлення;
 • Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Кожен з цих видів має свої особливості, умови виплати та розміри, які передбачені законодавством.

Грошова компенсація вартості за неотримане речове майно

Виплачується всім військовослужбовцям, які звільняються зі служби, за винятком строковиків та курсантів. Для отримання компенсації потрібно отримати довідку про вартість неотриманого речового майна за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 178 від 16 березня 2016 року. Довідку видає речова служба військової частини, і вона розраховується на підставі вартості майна станом на 1 січня поточного року. Після цього слід подати рапорт про компенсацію за неотримане речове майно, додавши оригінал довідки про його вартість. Підставою для виплати є наказ командира частини, який видаватиметься після розгляду рапорту і в якому буде зазначено розмір грошової компенсації. Наказ є підставою для виплати коштів.

Одноразова грошова допомога

Усім військовослужбовцям (крім строковиків), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Також 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше виплачується військовим, які звільняються:

 • за віком;
 • у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
 • закінченням строку контракту;
 • у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;
 • систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
 • у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину віком до 18 років.

Виплату також можуть отримати офіцери, які проходять кадрову військову службу й звільняються за власним бажанням, та інші військовослужбовці (крім строковиків), які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, за наявності вислуги 10 календарних років і більше. У цьому разі розмір допомоги становить 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У разі повторного звільнення з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби.

Курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, та військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби (навчання), грошова допомога виплачується в розмірі 8 посадових окладів, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — 12 посадових окладів.

Одноразова виплата мобілізованим після звільнення

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період (воєнний стан) або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (воєнний стан) та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення без урахування додаткових винагород. До розрахунку допомоги враховуються тільки повні місяці служби після призову під час мобілізації, на особливий період, або за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Підставою для виплати є наказ командира частини про виключення зі списків особового складу в/ч, в якому повинна бути вказана вислуга років, на підставі якої розраховується допомога.

Допомога військовослужбовцям та резервістам не виплачується у таких випадках:

 • звільнення зі служби за службовою невідповідністю;
 • позбавлення військового звання;
 • у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;
 • притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Грошова компенсація за невикористану відпустку

Отримується в такий спосіб:

 • враховуючи посадовий оклад;
 • враховуючи оклад за військовим званням;
 • з урахуванням надбавки за вислугу років;
 • з урахуванням щомісячних додаткових видів грошового забезпечення;
 • з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посадою.

Компенсація виплачується за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки, включаючи минулі роки, незалежно від причин звільнення.

Для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки слід подати рапорт, в якому обов’язково вказати норму закону, яка передбачає таку компенсацію для таких категорій:

 • учасників бойових дій;
 • постраждалих учасників Революції Гідності;
 • осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У випадку відмови у виплаті компенсації за невикористані дні додаткової відпустки особа, звільнена зі служби, має право звертатися з адміністративним позовом до суду.

Планується внести зміни до законодавства України, які стосуються компенсації невикористаних відпусток. У рік звільнення військовослужбовців зі служби у випадку невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки, їм буде виплачуватися грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної та додаткової відпусток.

Ця ініціатива буде розповсюджуватися на:

 • військовослужбовців за контрактною службою;
 • військовослужбовців, призваних під час мобілізації;
 • військовослужбовців, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Крім того, члени родини загиблих військових також отримуватимуть грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної (додаткової) відпустки.

Грошова допомога для оздоровлення

Має різні розміри, і вона надається військовослужбовцям, які були звільнені зі служби та мали право на цю допомогу, але не отримали її протягом року. Виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу з оголошенням про виплату.

Розмір грошової допомоги для оздоровлення визначається враховуючи такі фактори:

 • посадовий оклад;
 • оклад за військовим званням;
 • надбавка за вислугу років;
 • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Надається усім військовим, за винятком строковиків, один раз на рік і має розмір, що не перевищує їхнього місячного грошового забезпечення. У 2023 році допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення.

До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, включаються такі компоненти:

 • посадовий оклад;
 • оклад за військовим званням;
 • надбавка за вислугу років;
 • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Допомога для вирішення соціально-побутових питань надається на підставі таких обставин:

 • смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;
 • поранення під час виконання завдань під час воєнного стану;
 • інвалідність, отримана внаслідок поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини;
 • захоплення в полон, становлення заручником, інтернування в нейтральних державах або визнання безвісно відсутнім;
 • стан здоров’я, лікування, реабілітація, підтверджені відповідними медичними документами, такими як виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК, включаючи такі захворювання, як онкологічні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит B, C, і багато інших.

Допомога виплачується за рапортом військовослужбовця на підставі наказу командира, а командиру — наказу вищого командира за підпорядкованістю із зазначенням у ньому розміру допомоги. Важливо вчасно подати необхідні документи та звернутися за виплатою, якщо ви маєте право на таку допомогу.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не надається військовослужбовцям, які були звільнені зі служби минулого року, але не були виключені зі списків військової частини у поточному році.

Щодо одноразової грошової допомоги, військовослужбовці після звільнення можуть отримувати її наступним чином:

50% місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік служби;

Виплату отримують усі військовослужбовці, крім строковиків, які звільняються зі служби за станом здоров’я. Також, виплату отримують військові за наявності вислуги 10 календарних років і більше, якщо вони звільняються за такими причинами, як вік, скорочення штатів, закінчення строку контракту, безпосереднє підпорядкування близькій особі, систематичне невиконання умов контракту, а також військовослужбовці-жінки з дітьми віком до 18 років.

Ще дві категорії військовослужбовців можуть отримати виплату в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, за наявності вислуги 10 календарних років і більше: офіцери, які проходять кадрову військову службу і звільняються за власним бажанням, та інші військовослужбовці (крім строковиків), які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин.

Повторне звільнення з військової служби призводить до перерахунку одноразової грошової допомоги, і вона виплачується за період служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби.

Грошове забезпечення може не виплачуватися в ряді випадків, які передбачені законодавством. Ось деякі з них:

 • Під час надання військовослужбовцям відпусток відповідно до чинного законодавства України, за якими не передбачено збереження заробітної плати.
 • Якщо виплачуються академічні стипендії військовослужбовцю.
 • За час відсутності на службі без поважних причин одну добу і більше.
 • За час перебування на лікуванні в лікарняних закладах понад встановлені чинним законодавством строки.
 • За час тимчасового виконання обов’язків понад два місяці за новими посадами у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату).
 • За час тримання військовослужбовців під вартою чи перебування під цілодобовим домашнім арештом.
 • За час відбування покарання на гауптвахті військовослужбовцями строкової військової служби.

Також, грошове забезпечення може бути призупинене в разі, якщо військовослужбовці самовільно залишили військові частини або місця служби. В такому випадку, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення та поновлюється з дня повернення військовослужбовця. Призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.

Один коментар для “Виплати військовим після звільнення”

Добавити коментар

Your email address will not be published.